MAANDELIJKSE THEMA-OCHTENDEN
 
Maandag 12 november 2018

Deze themaochtend bestaat uit twee delen: vr de pauze een informatief deel en een quiz na de pauze.
Vr de pauze gaat Peer Custers in op online winkelen. Hij geeft eerst enige algemene informatie en gaat vervolgens in op de veiligheid bij en het betalen van aankopen bij internetwinkels.

Na de pauze is er weer de SeniorCompAS kennisquiz. Ook dit jaar met aantrekkelijke prijzen voor de beste drie quizzers. U kunt zich voorbereiden door het Jubileumboekje, dat ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan is uitgereikt, eens door te nemen en uw algemene kennis op computer- en tabletgebied op te frissen.
Mocht er nog tijd over zijn, dan kunt u uw vragen kwijt in het Technisch Kwartiertje.  
 
** Noot van de redactie: het online winkelen vormt een steeds groter aandeel in ons koopgedrag. En met het oog op de komende feestdagen zullen ook onze senioren weer meer gaan kopen op internet o.a. voor onze kleinkinderen. Daarom is een bezoek aan deze themaochtend van harte aan te bevelen, want het kan natuurlijk ook wel eens mis lopen met het online winkelen. Peer Custers zal daar zeker ook aandacht aan besteden.
Maar een leuk prijsje winnen met de kennisquiz is natuurlijk ook niet verkeerd.


De ochtend begint om 09.30 uur en duurt tot 11.30 uur.

Voor iedereen gratis te bezoeken en halverwege is er de gebruikelijke koffiepauze.


De themaochtenden worden elke tweede maandag van de maand gehouden in "De Beiaard'' te Asten en beginnen om
9.30 uur en duren tot 11.30 uur


Locatie:
"De Beiaard"
Pastoor de Kleijnhof  21, AstenKoffie/thee graag met muntje afrekenen. 

De prijs van koffie/thee bedraagt een paarse munt van 0.90. Wilt u contant betalen dan is de prijs 1.00.
 
Let op!
Muntjes zijn uitsluitend te verkrijgen aan het loket
(direct links bij de ingang).
 
 
Verdana
Facebook