Cursus Excel

Microsoft Excel is gemaakt om berekeningen uit te voeren en op een overzichtelijke manier te presenteren. Het is te gebruiken door iedereen die wel eens moet rekenen, of liever gezegd: iedereen die dezelfde berekeningen vaker moet doen.
Excel is niet in staat om berekeningen te bedenken: dat doet de gebruiker zelf. Het denkwerk wordt niet uit handen genomen: alleen het rekenwerk.

 

Gewenst kennisniveau:

o         u kunt met een computer omgaan of u heeft de cursussen Basis en Vervolg Computergebruik gevolgd

o         u kunt een rekenopdracht goed analyseren (de opdracht in deelopdrachten splitsen)

 

Leerdoel:

o         u kunt zelfstandig berekeningen bedenken en uitvoeren, een werkblad opmaken, grafieken maken

 

U leert:

o         wat een werkblad is met rijen, kolommen en cellen

o         wat getalcellen en tekstcellen zijn

o         hoe u deze vult, wijzigt en leegmaakt

o         hoe u (voorbeeld)formules gebruikt en invoert

o         gebruik te maken van de vulgreep

o         wat relatieve en absolute celverwijzing is

o         berekeningen met datum te maken

o         formules met datum- en tijdnotaties te gebruiken

o         celeigenschappen in te stellen

o         het werkblad op te maken

o         werkbladen te verplaatsen, toe te voegen, te verwijderen

o         de wizard Grafieken te gebruiken

 

Cursusduur:

6 lessen van 2 uur

De cursus wordt uitsluitend gegeven op basis van Excel 2010. 
De cursus is ook goed te volgen voor Excel 2016, 2013 of 2007 gebruikers.


Verdana

Facebook