Cursus Tekstverwerken Basis

Onder tekstverwerken verstaan we alle handelingen die nodig zijn voor het maken van tekstdocumenten op een computer. Tekstdocumenten zijn o.a.: brieven, memoís, rapporten, Curriculum Vitae (CV) en verder alles wat aanverwant is aan schrijven. Microsoft Word is momenteel het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma. Regelmatig verschijnen er nieuwe versies met uitgebreidere eigenschappen.

Gewenst kennisniveau: Leerdoel: U leert:  Cursusduur:  
De cursus wordt gegeven voor Word 2016.
Ook voor Word 2013 gebruikers is deze cursus aanbevolen.
Hebt u nog Word 2010 of 2007, dan kunt u deze cursus ook volgen.
 

Verdana

Facebook