Veel voorkomende vragen en problemen met betrekking tot pc en randapparatuur zijn in deze cursus opgenomen en uitgewerkt.


Gewenst kennisniveau:
o  u moet met een computer kunnen omgaan of u moet de cursussen Basis
   en Vervolg Computergebruik gevolgd hebben
 
Leerdoel:
o  u verkrijgt inzicht in en kennis van een aantal basisprocedures die u
   helpen om uw pc, de bijbehorende randapparatuur en software op een
   doelmatige en juiste manier te gebruiken
 
U leert:
o  de pc en randapparatuur op een manier in te stellen die het meest gebruikelijk is, een        goede werking oplevert en -niet in de laatste plaats- u minder afhankelijk maakt van     anderen
 
Cursusduur:
o 6 lessen van 2 uur

Inhoud per les:

Les 1  
Les 2  
Les 3  
Les 4  
Les 5  
Les 6
Facebook