Cursus Filmbewerken


Met het opnemen van een video met uw (digitale) video filmcamera bent u er nog niet. U bewerkt en monteert uw film tot een waar kijkgenoegen.


Om aan de cursus te kunnen deelnemen, dient u het programma Pinnacle Studio Ultimate 15 of hoger op uw computer te hebben geïnstalleerd. De cursus wordt gegeven met Pinnacle Studio Ultimate 15.

 

Gewenst kennisniveau:

o         u kunt met een computer omgaan of u heeft de cursussen Basis en Vervolg Computergebruik gevolgd
 

Leerdoel:

o         opnamen, gemaakt met een camera, verwerken tot een film en deze opslaan

 

U leert:

o         de filmbeelden van uw camera over te brengen naar de computer

o         filmbeelden te bewerken en te monteren

o         scènes te trimmen

o         overgangen te kiezen en te bewerken

o         titels te maken

o         foto’s toe te voegen of uit uw filmbeelden op te slaan

o         geluiden, spraak en muziek toe te voegen

o         opslaan van de film op schijf, op band of als bestand

o   een DVD van de film te branden

 

Cursusduur:

o         6 lessen van 2 uur

 

Wilt u daarna verder met Filmbewerken?

Meldt u zich dan aan bij een van de Werkgroepen Filmbewerken. Zie pagina 20

Verdana
Facebook