Wat is SeniorCompAS?

SeniorCompAS is een in 1997 opgerichte stichting, die activiteiten ontwikkelt en ontplooit op het gebied van de informatica-technologie ten behoeve van senioren. 

SeniorCompAS wil iedereen uit Asten en Someren, die ouder is dan 50 jaar en geen of (zeer) weinig ervaring heeft met het gebruik van de computer de mogelijkheden ervan bijbrengen. 
Zij doet dat door een breed scala van cursussen aan te bieden en andere activiteiten, zoals workshops en werkgroepen, te organiseren. 

Uitgangspunt is dat dit voor čn door ouderen gebeurt. 
 
Om een cursus te kunnen volgen of deel te nemen aan een van onze andere activiteiten, moet u lid zijn van SeniorCompAS.
Met ingang van september 2016 is het mogelijk een cursus te volgen zonder dat u lid bent van SeniorCompAS: u betaalt dan per les. Lees meer >>

Wilt u meer informatie, klik dan hier

Wilt u lid worden, klik dan hier

 
Verdana

Facebook